Kategorien
general

Search Help

Đằng sau mỗi dấu chấm nhỏ trên SOSmap – tấm bản đồ cứu trợ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng trong thời gian qua đều là một câu chuyện dài từ cả người cho và người nhận. Nguyễn Thái hậu muốn giữ vững quyền vị, ngầm sai nội quan Tạ Thanh dựng Bang Cơ làm vua, bắt trẩm làm phiên vương. Rồi tự lập làm vua, đặt niên hiệu là Thánh Nguyên, quốc hiệu là Đại Ngu(1289), đổi thành họ Hồ. Ngày 29, sứ nhà Minh là bọn Lý Kỳ về nước. Nhà Nguyên phong vua làm An Nam Quốc Vương, ban cho three tấm gấm tây, 6 tấm gấm kim thục.

Vua sai đánh chết Nhật Lễ và con hắn là Liễu, đem chôn ở núi Đại Mông. Các quan trong triều đều cho là không nên, duy có Văn Túc Vương Đạo Tái chủ trương bàn việc đó, Trần Khắc Chung tán thành, việc bàn mới quyết. Xét về văn học của miền Xi-ri và Pa-lét-tin trước khi người Ít-ra-en tới, thì ngày nay người ta chỉ còn biết có nền văn học của Ras Shamra mà thôi.

Trước đó, đạo sĩ cung Thái Thanh tên là Thậm cầu tự cho vua. Vừa tham gia tổ chức xây dựng gấp rút bệnh viện và trực tiếp điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số three (phường An Khánh, TP Thủ Đức, TPHCM), ông vừa chỉ đạo trực tiếp công việc ở Bệnh viện Lê Văn Thịnh.

Tháng 5, độ cho lão binh đô tào là bọn Vũ Đại bốn người làm tăng. Tháng 3, sét đánh vào Đông cung, chết mất 3 người. Vì vua kdc vạn phát sông hậu đã bất chính trong đạo vợ chồng, cho người làm tôi con cũng bắt chước. Bèn đem quân thủy đi, mất 21 ngày, đánh vào thành châu khu chế xuất tân thuận Hóa.

536 Châu Tây Long và cửa Phù Lan: chưa rõ ở đâu, Lê Đại Hành phong cho con là Cân làm Ngự Bắc Vương, đóng ở Phù Lan, Cương Mục ghi Phù Lan là tên trại ở xã Phú Vệ, huyện Đường Hào, Hải Dương (CMCB1,27a). Lại bảo rằng đó (1571) hẳn là do các đầu mục bô lão chưa hỏi khắp, có thể vẫn còn người, nhưng họ chưa dám nói ra.

31b Tháng eleven, ngày Mậu Thìn, mồng 1, có nhật thực, vì Bùi Thì Hanh đã mật tâu từ trước, nên không hộ cứu mặt trời. Vua sai Hửu ty làm lễ cầu ở Vu đàn và chùa Báo Thiên. 13aKhi trở về, vua sai nhổ lấy vài chục cái neo đem về. Đến khi vua đích thân đi đánh, đến phủ Lâm Bình, chia quân làm ba đường: Huệ Vũ Vương Quốc Chẩn theo đường núi, Nhân Huệ Vương Khánh Dư theo đường biển, vua tự dẫn sáu quân theo đường bộ; thủy bộ, cùng tiến.

Còn như Phan Tông Trinh làm con nuôi của viên nội quan Hiền. Vua nghe vậy nói: “Hành khiển là quan ở sảnh, Thẩm hình là quan ở viện, ta đều tín nhiệm cả. Sao lại làm ta tin quan sảnh mà ngờ quan viện?”. Nội công ngoại kích” cũng là một chiêu bài rất nham hiểm mà các thế lực thù địch, phản động thường xuyên sử dụng.

Anh Tông muốn tuyên Tôn Từ hoàng thái hậu làm Thái hoàng thái hậu, nhưng chưa biết gia tôn thế nào. Từ nay vế sau, coi quân, trị dân, hay làm việc gì đều nên hết lòng công bằng, yêu thương quân dân, không được riêng tư, nếu không sữa đổi lỗi lầm nhất định bị trị tội nặng.

Ngày eleven, quân Minh đánh vào Vĩnh Ninh(1342) Bọn vệ quân Vương Sài Hồ 7 người bắt được Quý Ly ở bãi Chỉ Chỉ; Giao Châu hữu vệ quân là bọn Quý Bảo 10 người bắt được Tả tướng quốc Trừng ở cửa biển Kỳ La. Bính Tý, Kiến Gia năm thứ 6 1216, (Tống gia Định năm thứ 9). Mùa xuân, sách phong ngự nữ làm Thuận Trinh phu nhân.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.